Donderdag 5 april 2018 - Meeting Center New Babylon, Den Haag

Het RiskCongres Public Values heeft als doel de intrinsieke spanning tussen de bedoeling, de systeemwereld en de leefwereld aan de orde te stellen. Onze missie is de regelzucht terug te dringen, de compliance te versimpelen en de bedoeling centraal te stellen. Dit jaar hebben we gekozen voor het sociaal domein als thema en casus.

Op het Congres op 5 april komen de Public Values van onderwijs, de stad en de wijk aan de orde. In de discussie met het expert panel en de zaal zal Social Finance uitdrukkelijk een rol spelen. De publieke sector staat keer op keer voor lastige vraagstukken. Vaak gaat het om dilemma’s waarbij moet worden gekozen uit alternatieven die ook een schaduwkant hebben. Bij het zoeken naar oplossingen geldt de aloude wijsheid dat twee meer weten dan een. In beleidsjargon: een multidisciplinaire aanpak is nodig.

In de publieke sector zien we dat soms al organisaties gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Om dat te stimuleren is het RiskCongres Public Values opgezet, met als doel om partijen uit de publieke sector samen te brengen om gezamenlijk oplossingen te vinden voor complexe maatschappelijke vraagstukken.

De meerwaarde daarvan is het verbreden van het netwerk en het toevoegen van experts vanuit verschillende disciplines. Experts uit de leefwereld, de systeemwereld en in relatie tot de “bedoeling”. Het RiskCongres Public Values begeleidt de interactie tussen partijen uit de publieke sector en experts naar nieuwe oplossingsrichtingen. In het eerste deel van de plenaire sessie komen dr. Kees Boele en Prof. dr. ir. Marja Elsinga aan bod. Na de pauze zal een korte film vertoond worden over de praktijk van het sociaal domein, over de wijk Wielenpôlle in Leeuwarden. Ervaringsdeskundige Bea Moed zal  daarna in concreto ingaan op armoedebestrijding en hoe de systemen en belangen de oplossingen in de weg staan. Experts vanuit de gemeentelijke politiek en wetenschap te weten Marco Florijn (ex-wethouder Rotterdam en Leeuwarden) en Dr. Patrick van Schie (directeur Telders Stichting), zullen daarop commentaar leveren, evenals Anita Delhaas-van Dijk met haar jarenlange ervaring in het buitenland (Libanon en Roemenië) die ingaat op de rechten van kinderen in dit verband. Vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de Directeur-Generaal Sociale Zaken en Integratie, Dr. Bernhard ter Haar deelnemen aan het debat.

Sprekers 2018


Kees Boele


Marja Elsinga


Patrick van SchieEvent Partners 2018


RiskCongres PublicValues 2017


Op donderdag 6 april 2017 vond het eerste RiskCongres PublicValues plaats in het Meeting Center van New Babylon in Den Haag met bijna 150 professionals uit de publieke sector. Het thema was “Risicomanagement in de publieke sector: De paarse krokodil? het gaat erom wat je niet ziet!”, met andere woorden de bedoeling moet centraal staan met aandacht voor de mens. De systemen moeten daarbij dienend zijn. Dit was in het kort de samenvatting van de visie achter ons Congres. Tijdens het Congres kregen de bezoekers een inkijk in de harde praktijk van de Sociale Verzekeringsbank met de PGB, de Belastingdienst en de gemeenten. Deze ervaringen waren concreet toepasbaar in alle sectoren van de publieke sector: gemeenten, rijksoverheid, corporaties, zorg en onderwijs. De bezoekers kregen ook inzicht in de denkwereld van toezichthouders. Bij de start van het Congres waren interactieve lunchworkshops van Adlasz, Meeùs en Oracle. Een van de keynotes was Kenny van Ierlant, die met zijn presentatie over digitale transformatie in de publieke sector veel indruk maakte en de confrontatie durfde aan te gaan met de deelnemers. Hiernaast ziet u de korte sfeerimpressie van de eerste editie van het Congres.