Dinsdag 12 november 2019 - “De Groene Afslag” te Laren

Impressie van het RiskCongres Public Values van vorig jaar, 2018

Op 5 april 2018 vond de tweede editie van het RiskCongres Public Values plaats in het Meeting Center New Babylon in Den Haag. Het thema was “Delen is macht: Crowdbraining: alleen ga je sneller, samen kom je verder.” De publieke sector, corporaties, zorginstellingen, onderwijsorganisaties en gemeenten  worden geconfronteerd met systemen, maar zijn die systemen dienend? Worden de mensen daar gelukkig van? Wat is eigenlijk de bedoeling? Het sociale domein kwam aan het woord bij monde van Bea Moed en anderen, de inrichting van de stad met Marja Elsinga en ook het onderwijs via Kees Boele werd in de plenaire sessie behandeld. De bezoekers gingen met concrete inzichten naar huis, waarbij de bedoeling centraal staat en de systemen dienend.

Inloop, registratie, overhandiging congresboekje met koffie / thee in de congreslocatie New Babylon in Den Haag. Voor dit jaar hebben we bewust met International Justice Mission gekozen voor een groene locatie, te weten “De Groene Afslag” te Laren.

Voordat het plenaire programma begon waren er enkele lunchworkshops. Vanuit Hofmeier, sprak Wobbe van der Meulen over ” Compliance: Verlies het oorspronkelijke doel niet uit het oog!”  In de publieke sector gaat het in de financiële kolom (Finance en Control) vooral over compliance. Het gevolg daarvan is dat diegenen en datgene waar het vooral om draait (bijna) volledig uit beeld raken. Waar blijft bij de corporaties de huurder, bij gemeenten de burger, bij het onderwijs het onderwijs zelf en de leerling en in de zorg de patiënt en de zorg daarvoor? Het lijkt alleen nog maar te draaien om de regels en het daaraan voldoen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn….

De andere lunchworkshop werd verzorgd door Suzan Sijmonsma en Kars-Michiel Lenssen van de twee Philips entiteiten, Lighting en Innovation over val preventie. Philips kan namelijk een daadwerkelijk bijdrage leveren aan een betere verlichting in huis en in de openbare ruimtes. Verder worden er met andere partijen in Nederland projecten georganiseerd in het kader van val preventie. Naast val detectie en bewegingsanalyse is er een praktische en efficiënte project aanpak met betrokken partijen in wijken en gemeenten. Voor wat betreft de schade in euro’s: per jaar wordt er een bedrag van 912 miljoen euro uitgegeven aan directe medische kosten: bezoeken aan de SEH, opnames en behandelingen in het ziekenhuis. Maar de kosten zijn natuurlijk veel hoger: denk bijvoorbeeld aan opnames in een verpleeghuis, omdat na een val zelfstandig thuis wonen niet meer mogelijk is. De twee sprekers gingen in op het thema “langer zelfstandig thuis” en zij lieten daarbij de relevante trends laten zien en ook de visie, aanpak en mogelijkheden van Philips hierop delen. Vallen is nog steeds een onderbelicht probleem en dat werd nu duidelijk voor het voetlicht brengen bij een publiek dat ertoe doet.

Plenair hoofdprogramma met als onderwerp “Delen is macht. Crowdbraining: Alleen ga je sneller, samen kom je verder!”

Dr. Kees Boele, Voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) kreeg als eerste het woord. Scholen zijn geen bedrijven, schoolleiders geen managers. Het lijkt simpel, maar de praktijk is vaak anders. Kees Boele houdt al langer een pleidooi om in het onderwijs terug te keren “naar waar het echt om gaat”. Boele deed een dringend appel op scholen om na te denken over de doelen van het onderwijs, en niet alleen over de middelen en de resultaten. Het gaat te veel over die laatste twee, volgens hem.

Prof. dr. ir. Marja Elsinga was de tweede keynote. De stad vervult een grote rol om mensen te laten stijgen op de sociale ladder zoals dat zo mooi heet. Sinds kort woont meer dan de helft van de wereldbevolking in een stad! Met Professor Marja Elsinga hadden we een top expert als keynote en zij gaf haar visie op de rol van verstedelijking, de betaalbaarheid van wonen en de link met het sociale domein. Marja ging in op de public values van de stad. Marja Elsinga is hoogleraar wonen aan de TU Delft en internationaal erkend expert. Zij is ook verbonden aan een universiteit in China. Elsinga: “De stad biedt veel kansen op het gebied van werkgelegenheid. Het hebben van werk van de ouders leidt tot betere kansen voor hun kinderen.”, aldus Elsinga.

Networking pauze

Plenair interactief programma over de noodzaak van kanteling in het sociaal domein in Nederland. Met andere woorden de noodzaak van kanteling van systeem- naar leefwereld. Ervaringsdeskundige Bea Moed uit Leeuwarden deelde als projectleider alle inzichten en frustraties met de aanwezigen. Voorafgaande haar presentatie werd een korte film vertoond worden over een van de armste wijken van Nederland waar zij gewerkt heeft, namelijk de wijk Wielenpôlle in Leeuwarden.

Bea werd geconfronteerd met een expert panel bestaande uit Dr. Patrick van Schie, directeur van de TeldersStichting, Marco Florijn, voorzitter NVVK , voormalig wethouder in Leeuwarden en Rotterdam, en Anita Delhaas-van Dijk die vanuit haar eigen ervaring als Executive Director and European Coordinator van International Justice Mission (IJM) de rol van de (buitenlandse) overheden kritisch onder de loep neemt met betrekking tot vluchtelingenstromen, de opvang en alle daarmee verbonden Public Values. Vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schoof topambtenaar, mevrouw Christien Bronda aan bij het expertpanel.

Networking cocktail onmiddellijk gevolgd door het Indisch Buffet.